Köp och leveransvillkor för Landvetter Flygplats Parkering

Ångerrätt

Vid bokning av parkeringsplats har kunden rätt att frånträda parkeringsavtalet 24 timmar innan han eller hon kommer till parkeringen. Detta bör ske genom att skicka en e-post till info@landvetterflygplatsparkering.se eller ringa till 031-753 94 67, med bokningsnumret som referens. Landvetter Flygplats Parkering ändrar då bokningen och betalar tillbaka. Vid avbokning före 24 timmar kan Landvetter Flygplats Parkering debitera 50 SEK.

 

Ändring

Utöver möjligheten att ångra sig ger Landvetter Flygplats Parkering möjlighet att ändra bokningen. Detta är möjligt 24 timmar innan den aktuella ändringen kommer att ske. Om du behöver förlänga din parkering så går det oftast bra om det finns platser men Landvetter Flygplats Parkering kan inte garantera att det alltid går. Om du kommer tillbaka tidigare än planerat så går det bra att ändra din bokning om du hör av dig så fort som möjligt. Landvetter Flygplats Parkering debiterar då maximalt 24 timmar extra utöver den parkerade tiden. Vid ombokning tas ingen avgift.

Force Majeure

Vid force majeure kan Landvetter Flygplats Parkering inte hållas ansvarigt.

Ifall leveransen av tjänsten försenas eller uteblir till följd av oförutsedda händelser som Landvetter Flygplats Parkering inte råder över, inklusive men ej begränsat till krig, mobilisering, terrorhandlingar (inklusive hot om sådana), brand, strejk, bojkott, blockad och lockout (inklusive bland personalen på Landvetter flygplats), stängning av flygplatsen eller av flygplatsens bagagehantering och/eller naturkatastrofer, uppskjuts leveranstiden med motsvarande antal kalenderdagar.

Telefon: 031-753 94 67

E-post: info@landvetterflygplatsparkering.se

 

Landvetter Flygplats Parkering 
Dansereds Gård 1
438 92 Härryda 

Webbsida: www.landvetterflygplatsparkering.se


Organisationsnummer: 969747-0376